Shitje dhe distribuim

Union

Shitje dhe distribuim

Shitja dhe shpërndarja janë dy aspekte kyçe të operacioneve tona në Union. Këtu janë disa detaje mbi shërbimet tona të shitjes dhe distribuimit:
demo-attachment-2307-Half_Circle_Lines
crop-people-working-with-diagrams

Strategjia e shitjes

Ne zhvillojmë strategji të specializuara të shitjes që i përshtaten nevojave të biznesit tuaj. Duke analizuar tregun dhe konsumatorët, ne identifikojmë kanale efektive të shitjes, segmente të tregut dhe mënyra të përshtatshme për të rritur ndërgjegjësimin dhe shitjet e produkteve tuaja.

Zhvillimi i rrjetit të shpërndarjes

Ne kemi një rrjet të gjerë të shpërndarjes që mundëson transportimin dhe furnizimin e produkteve në mënyrë efikase dhe të afatshkurtër. Ne sigurojmë që produktet tuaja të jenë në dispozicion të klientëve në kohën dhe vendin e duhur, duke siguruar që logjistikën dhe proceset e shpërndarjes të jenë të optimizuara.

close-up-delivery-man-car
businesspeople-meeting-plan-analysis-graph-company-finance-strat

Menaxhimi i kanaleve të shitjes

Ne ofrojmë menaxhim të specializuar të kanaleve të shitjes, duke përfshirë partneritete strategjike me dyqane, shitës të shitjeve të drejtpërdrejta dhe platforma online. Ne monitorojmë dhe koordinojmë aktivitetet e shitjes në të gjitha këto kanale për të siguruar që produktet tuaja të kenë një prezencë të fortë dhe të ndjekin strategjinë e përcaktuar.