Union

Shitje dhe distribuim

Kompania hulumton me diligjencë tregun e Kosovës vazhdimisht për të identifikuar kështu nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve.

Pastaj lidh ata në mënyrë proaktive me Brendet më të përshtatshme, të cilat do të ishin në gjendje të siguronin linjat e duhura të produkteve.

Na kontakto

Let’s hear from you!
Just send us your questions or concerns by starting a new case and we will give you the help you need.